Arbete på Väg - Arbetsmiljöverkets krav med riktlinjer från Trafikverket

Detta är en kompetenskurs

Arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att arbetstagare har den kompetens som krävs för att arbeta på väg.

APV Nivå 1 & 2

Steg 1 Steg 1.1 & 1.2

Information gällande APV 

Nivå 1 och 2 är lika med  nya steg 1, 1.1 0ch 1.2

finns som tidigare nivå 3  nu 1.3

Steg 2 är nu en certifiering för diverse arbeten på skyddsklassade vägar.

Detta träder i kraft efter den 1/1 2019, inget är riktigt klart ännu gällande certifieringen (förarprövarkontor).

Pris Nivå 1, 1.1 och 2, 2.2

1750:- per person exkl. moms 

I kursen ingår handbok test intyg samt smörgåstårta som förtäring 

 

Alla som arbetar på väg skall ha fått denna utbildning oavsett vilken vägtyp det gäller

APV Nivå 1 & 2 / Steg 1, 1.1 & 1.2 

Skall vara en lärarledd kurs

Förare av alla typer av väghållningsfordon inklusive timmerbilar, bärningsbilar samt andra fordon som utför något slags arbete där man vistas på väg.

Denna kurs tar mellan 4-6 timmar beroende på vilka kompetenskrav som skall uppfyllas.

I kursen ingår handbok och intyg samt lättare förtäring i form av smörgåstårta.

För information tag kontakt med Leif Söderman på telefon: 070-839 28 58 eller via mejl: leffe@optimalassistans.comKontakta oss