APV 2019 -2020 STEG 1 1.1 OCH 1.2 Nivå 1 & 2

Tider för APV Steg 1.1 + 1.2 kl. 16:00 - ca 21:00.

Kursledare Leif Söderman

Kvällskurser APV

 Tider för APV kl. 16:00 - 21:00. 

11/12 Spikgatan 1 Uppsala MLT AB 

Kvällskurser APV 2020

Tider 2020 16:30 - 21:00

23/1 Spikgatan 1 Uppsala

27/2 Spikgatan 1 Uppsala

2/4 Spikgatan 1 Uppsala

7/5 Spikgatan 1 Uppsala

Till Trafikverkets hemsida.

Info tel 0708 39 28 58 Leffe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEG 2 är certifiering för vissa arbetsuppgifter prov skall göras på ett förarprövarkontor.

 

För vidare info ring 0708 39 28 58 ellee mejla leffe@optimalassistans.com  

 

 

 

 Kontakta oss