APV 2019 STEG 1 1.1 OCH 1.2 Nivå 1 & 2

Tider för APV Steg 1.1 + 1.2 kl. 16:00 - ca 21:00.

Kursledare Leif Söderman

Kvällskurser APV

 Tider för Nivå 1.1 och 1.2 kl. 16:00 - 21:00.

10/10 Spikgatan 1 Uppsala MLT AB

7/11 Spikgatan 1 Uppsala MLT AB  

11/12 Spikgatan 1 Uppsala MLT AB 

 

 

Till Trafikverkets hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEG 2 är certifiering för vissa arbetsuppgifter prov skall göras på ett förarprövarkontor.

 

För vidare info ring 0708 39 28 58 ellee mejla leffe@optimalassistans.com  

 

 

 

 Kontakta oss