ADR kurser 2020 nya datum i Oktober November 

P.G.A CORONA Viruset MSB skrivit på ett nytt MA 324

DETTA MA 324 SKALL MEDFÖRAS OM DITT INTYG GÅTT UT EFTER 1/3 2020 

Alla intyg som går ut efter 1/3 2020 får förlängning till 1/12 2020

Nya kursdatum ADR 

17 -18/10 ADR grund kurs Almunge

19/10 Klass 1

20/10 Klass 7  

21-22/10 ADR Grind Knivsta (ett par platser) 

14-15/11 ADR grundkurs 

16/11 ADR klass 1 Explosivt 

Tanktransport kurs planeras efter 17-18/10 vardag 1½ dag.

Vid behov av Tanktransport Klass 1 eller 7 kontakta oss för tid i samband med kurser ovan.

För Tank, Klass 1 och 7 vänligen kontakta oss minst 14 dagar innan önskad kurs.

NYTT ALLA EXAMINATIONER GÖRS PÅ TRAFIKVERKETS FÖRARPRÖVARKONTOR. 

 

TID BOKAS HOS TRAFIKVERKETS BOKNINGSPORTAL https://fp.trafikverket.se/Boka/#/ 

OBS TIDSBOKNING KAN GÖRAS (BÖR) INNAN KURSSTART 

OBS Boka tid på Trafikverket så fort ni kan det är dåligt med tider.

 Vänligen slå en signal för vidare information 0708 39 28 58 Leffe 

 Kurstider 

Tider för kurserna start lördag 08:00, lunch 12:00-13:00, avslut ca 17:30.

Tider för kurserna start söndag 08:00, lunch 12:00-13:00, avslut ca 17:00. 

Tanktransport, klass 1 (explosiva ämnen) och klass 7 (radioaktiva ämnen), dessa utbildningar utförs efter behov och önskemål.

Hör av er så ska vi se vad vi kan ordna.

 ADR - kursinnehåll

Allmänt ADR, multimodal transport, multilaterala avtal, security, tunnlar, transporthandlingar, märkning, etikettering, risker, skyltning, förpackningar, undantag, utrustningskrav och allmänna säkerhetsregler i ADR. Praktisk utbildning, första hjälpen och handhavande av brandsläckare.Tid 2 dagar ca 21 lektionstimmar x 45 minuter. 

Förstagångskurser och repetitionskurser görs samtidigt.

För er som är osäkra på när intyget går kontrollera med MSB 077 124 02 40 fråga efter Carolina Karlsson, ni kan även anmäla borttappade ADR intyg där och få ett nytt.

 

Förhållningsregler 

Oavsett vilken typ av utbildning du går hos oss gäller nedanstående regler för alla deltagare.

Detta är för att skydda er och era nära och kära, samtidigt även ett skydd för oss som leder utbildningarna. Så vänligen respektera de regler vi sätter upp för deltagande i någon av våra kurser.

Har ni egna idéer eller tankar runt och omkring den säkerhet vi sätter upp, är ni välkomna att framföra dom till oss för utvärdering. All hjälp i detta läge är välkommet.

 

Normala regler som vanligt oavsett kurs:

1.       Medtag giltig legitimation.

2.       Ange om ni har några allergier.

3.       YKB start försök komma 10 – 15 minuter innan start för ID koll.

4.       Går ni sista delmomentet i YKB medför intyg från tidigare kurser för den här 5 års perioden.

5.       ADR vänligen försök boka tid för test hos trafikverket så tidigt ni kan. Går bra att boka tid hos trafikverket innan kursstart, testen kan bara göras efter utbildningens genomförande.

 

DOVID 19 Regler dessa måste följas och respekteras under utbildningen.

1.       Under kursen skall avstånd hållas mellan alla deltagare.

2.       Detta gäller hela kurstiden även vid fika, förtäring och andra raster.

3.       Ren fysisk kontakt mellan alla deltagare samt kursledare skall hållas till ett minimum, bör om möjligt inte ske överhuvudtaget.

4.       Vid känning av sjukdom eller allmänt dåligt mående får inte deltagande i utbildningen ske. Om ni känner er det minst okuranta skall ni avstå utbildningen vid detta tillfälle. Nya tillfällen kommer så ni behöver inte känna press.

5.       OBS ingen avgift kommer att debiteras om ni måste avstå p.g.a sjukdom.

6.       Håll en allmän noggrann handhygien för allas skull.

7.       Masker kommer inte att krävas om inte detta kommer att rekommenderas av FHM, vill ni använda mask är detta inget problem.Kontakta oss