ADR-kurser 2019

 7-8/9 Spikgatan 1 Uppsala

30/9 Spikgatan 1 Uppsala OBS Tanktransport Rep-kurs

5-6/10 Spikgatan 1 Uppsala

9-10/11 Spikgatan 1 Uppsala

7-8/12 Spikgatan 1 Uppsala

För Tank, Klass 1 och 7 vänligen kontakta oss minst 14 dagar innan önskad kurs.

 

NYTT ALLA EXAMINATIONER GÖRS PÅ TRAFIKVERKETS FÖRARPRÖVARKONTOR. 

TID BOKAS HOS TRAFIKVERKETS BOKNINGSPORTAL https://fp.trafikverket.se/Boka/#/

TIDSBOKNING KAN GÖRAS (BÖR) INNAN KURSSTART 

 

Vänligen slå en signal för vidare information 0708 39 28 58 Leffe

 

Kurstider

 

Tider för kurserna start lördag 08:00, lunch 12:00-13:00, avslut ca 17:30.

 

Tider för kurserna start söndag 08:00, lunch 12:00-13:00, avslut ca 17:00.

 

Tanktransport, klass 1 (explosiva ämnen) och klass 7 (radioaktiva ämnen), dessa utbildningar utförs efter behov och önskemål.

 

Hör av er så ska vi se vad vi kan ordna.

 

ADR - innehåll

 

Allmänt ADR, multimodal transport, multilaterala avtal, security, tunnlar, transporthandlingar, märkning, etikettering, risker, skyltning, förpackningar, undantag, utrustningskrav och allmänna säkerhetsregler i ADR. Praktisk utbildning, första hjälpen och handhavande av brandsläckare.

 

Tid 2 dagar ca 21 lektionstimmar x 45 minuter.

 

Förstagångskurser och repetitionskurser görs samtidigt.

 

 

1) Från 1/9 gäller 30 frågor hos Trafikverket oavsett första gångs prov eller repititionsprov.

 

För er som är osäkra på när intyget går kontrollera med MSB 077 124 02 40 fråga efter Carolina, ni kan även anmäla borttappade ADR intyg där och få ett nytt.Kontakta oss