ADR kurser 2020

 

P.G.A CORONA Viruset

 

MSB skrivit på ett nytt MA 324

DETTA MA 324 SKALL MEDFÖRAS OM DITT INTYG GÅTT UT EFTER 1/3 2020 

Alla intyg som går ut efter 1/3 2020 får förlängning till 1/12 2020

 

 

 

NYA Datum för kurser kommer så fort CORONA läget är stabiliserat

 

Vid behov av Tanktransport Klass 1 eller 7 kontakta oss för tid i samband med kurser ovan.

 

 

 

 

 

För Tank, Klass 1 och 7 vänligen kontakta oss minst 14 dagar innan önskad kurs.

 

 

 

 

 

 

 

NYTT ALLA EXAMINATIONER GÖRS PÅ TRAFIKVERKETS FÖRARPRÖVARKONTOR. 

 

 

 

 

 

TID BOKAS HOS TRAFIKVERKETS BOKNINGSPORTAL https://fp.trafikverket.se/Boka/#/ 

 

 

 

OBS TIDSBOKNING KAN GÖRAS (BÖR) INNAN KURSSTART 

 

 

 

 

 

 

 

 Vänligen slå en signal för vidare information 0708 39 28 58 Leffe 

 

 

 

Kurstider 

 

 

 

Tider för kurserna start lördag 08:00, lunch 12:00-13:00, avslut ca 17:30.

 

 

 

Tider för kurserna start söndag 08:00, lunch 12:00-13:00, avslut ca 17:00.

 

 

 

Tanktransport, klass 1 (explosiva ämnen) och klass 7 (radioaktiva ämnen), dessa utbildningar utförs efter behov och önskemål.

 

 

 

Hör av er så ska vi se vad vi kan ordna.

 

 

 

ADR - innehåll

 

 

 

Allmänt ADR, multimodal transport, multilaterala avtal, security, tunnlar, transporthandlingar, märkning, etikettering, risker, skyltning, förpackningar, undantag, utrustningskrav och allmänna säkerhetsregler i ADR. Praktisk utbildning, första hjälpen och handhavande av brandsläckare.

 

 

 

 Tid 2 dagar ca 21 lektionstimmar x 45 minuter. 

 

 

 

Förstagångskurser och repetitionskurser görs samtidigt.

 

 

 

 1) Från 1/9 gäller 30 frågor hos Trafikverket oavsett första gångs prov eller repititionsprov. 

 

 

 

För er som är osäkra på när intyget går kontrollera med MSB 077 124 02 40 fråga efter Carolina Karlsson, ni kan även anmäla borttappade ADR intyg där och få ett nytt.Kontakta oss