Vi utför stenpräckning med Simplex, Spräckkilar eller med Hydraulhammare.

Vi har Nationellet tillstånd för stenspräckning inom Detaljplanerat område