Företaget har funnits i sin nuvarande form sedan 1999.

Vi har lång erfarenhet från transportsektorn. År 1996 startade vi med APV- och ADR-utbildningar. Sedan 1999 har vi examinerade godkända säkerhetsrådgivare för väg 0ch sjö. I dagsläget arbetar vi inte med flygsektorn men vid behov kan vi ordna kurser för flygtransporter.

Vi har idag stort nationellt och internationellt samarbete med olika organisationer samt konsulter inom farligt godssektorn. Vi har även goda relationer med de olika lagstiftarna i Europa, USA, Canada samt IATA & IMO.

Vi har kunskap om USA:s regelverk CFR49 och vi besöker olika internationella konferenser för att vara uppdaterade på det senaste som berör reglerna för farligt gods.

Som före detta medlem i COSTHA har vi också representerat COSTHA vid ett UNECE Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods möte i Geneve.

Vi har även varit involverade i DGTA under flera år. Leif Söderman var ordförande i DGTA under några år. 

Vi har utfört ADR utbildningar i USA för COSTHA:s räkning.Vi tillhandahåller utbildningar och rådgivning till allt från multinationella företag som enmansföretag.

Var ni än befinner er i världen kan vi hjälpa er med utbildningar eller rådgivning inom farligt godstransporter, vare sig det är väg, sjö eller flyg. 

Om ni anlitar oss har ni tillgång till all den expertis som vi kan uppbringa.